per person

Tp.HCM – Long Hải biển xanh vẫy gọi – Dinh Cô – Suối khoáng nóng Bình Châu – Tp.HCM

Tp.HCM – Long Hải biển xanh vẫy gọi – Dinh Cô – Suối
per person

Tp.HCM – Vũng Tàu biển xanh vẫy gọi – Thích ca Phật Đài –  Cáp treo Hồ Mây – Tp.HCM

Tp.HCM – Vũng Tàu biển xanh vẫy gọi – Thích ca Phật Đài
per person