SINGAPORE – SENTOSA – GARDEN BY THE BAY – MALAYSIA – GENTING

SINGAPORE – SENTOSA – GARDEN BY THE BAY – MALAYSIA - GENTING Thời
per person

PHNOM PENH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – KOHRONG

PHNOM PENH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – KOHRONG Thời gian 4 ngày
per person

Xứ sở Chùa Vàng Thái Lan – BangKok – Pattaya

Xứ sở Chùa Vàng Thái Lan - BangKok - Pattaya Thời gian (
per person