Tp.HCM – Cà Ná – Biển Ninh Chữ cát trắng nắng vàng – Vịnh Vĩnh Hy – Tp.HCM

Tp.HCM – Cà Ná – Biển Ninh Chữ cát trắng nắng vàng –
per person