TOUR DÃ NGOẠI HỌC SINH-SINH VIÊN

1.Bảo tàng-CVN Đầm Sen 1 ngày giá 205.000 đ/k.

2.Bảo tàng-CVN Đại Thế Giới 1 ngày giá 180.000 đ/k.

3.Đền thờ Vua Hùng-KDL Suối Tiên 1 ngày giá 215.000 đ/k.

4.Vườn Rau-Địa Đạo Củ Chi-CVN Củ Chi 1 ngày giá 205.000 đ/k.

5.Tây Ninh-Cục R-KDL Long Điền Sơn 1 ngày giá 235.000 đ/k.

6.Nhà tù Phú Lợi-Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến 1 ngày giá 230.000 đ/k.

7.3 Bảo tàng 0,5 ngày giá 105.000 đ/k.

8.Bảo tàng-Kizciti 1 ngày giá 215.000 đ/k.

9.Mỹ Tho-Bến Tre 1 ngày giá 210.000 đ/k.

10.Đồng Tháp-Xẻo Quýt 1 ngày giá 230.000 đ/k.

11.Vĩnh Long-Kdl Vinh Sang 1 ngày giá 235.000 đ/k.

12.Long Hải-Minh Đạm-Nhà Máy nhiệt điện Bà Rịa 1 ngày giá 195.000 đ/k.

13.Bình Châu-Hồ Cốc-Tượng Đài Võ Thị Sáu 1 ngày giá 245.000 đ/k.

14.Vũng Tàu-Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa 1 ngày giá 220.000 đ/k.

15.Văn Miếu Trấn Biên-Thác Giang Điền 1 ngày 235.000 đ/k.

16.Văn Miếu Trấn Biên-KDL Vườn Xoài 1 ngày 230.000 đ/k.